BORSES DE TREBALL

Mitjançant acord del Consell General del Consorci del Teatre Bartrina en sessió ordinària, duta a terme el passat 26 d’abril de 2018, es van aprovar per unanimitat les bases i convocatòria per a la constitució de dues borses de treball: d’auxiliar tècnic/a de comeses diverses i de taquiller/a, de la plantilla de personal laboral del Consorci del Teatre Bartrina per a substitucions o necessitats de caràcter temporal.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR TÈCNIC DE COMESES DIVERSES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA PER A SUBSTITUCIONS O NECESSITATS DE CARÀCTER TEMPORAL

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TAQUILLER/A DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA PER A SUBSTITUCIONS O NECESSITATS DE CARÀCTER TEMPORAL

Descarregar fitxer amb l'anunci

Edicte d'admesos i exclosos

Edicte resolució al·legacions Borsa Auxiliar Tècnic. Tribunal i Proves

Edicte resolució al·legacions Borsa Auxiliar Taquiller/a. Tribunal i Català

Edicte resolució Borsa Auxiliar Tècnic

Edicte resultats prova de català i convocatòria proves d'informàtica Borsa Taquiller a

Edicte resultats prova informàtica i convocatòria entrevista personal Borsa Taquiller a

Edicte resultats finals borsa de Taquiller a


Fitxers: